Αγγλικά


Γαλλικά

Γερμανικά

Ιταλικά
Ισπανικά


Κινέζικα

  
  . Pre Junior - Junior classes
  . Senior / regular classes
  . F.C.E. Cambridge - E.C.C.E. Michigan
  . C.A.E. Cambridge - A.L.C.E. H.Α.U.
  . C.P.E. Cambridge - E.C.P.E Michigan
  . TOEFL - TOEIC - I.E.L.T.S.
  . Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας
  . Προετοιμασία για το ειδικό μάθημα των     εισαγωγικών στο Πανεπιστήμιο

  . Cours Préparatoire - Cours I-IV
  . (nouveau) D.E.L.F. A1, A2, B1, B2
  . (nouveau) D.A.L.F. C1, C2
  . Sorbonne B2, I, II
  . Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας
  . Προετοιμασία για το ειδικό μάθημα των     εισαγωγικών στο Πανεπιστήμιο

  . Zertifikat Deutsch B1
  . Goethe - Zertifikat B2
  . Goethe - Zertifikat C1
  . Kleines Deutsches Sprachdiplom
  . Großes Deutsches Sprachdiplom
  . Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας
  . Προετοιμασία για το ειδικό μάθημα των     εισαγωγικών στο Πανεπιστήμιο

  . Elementare (C.E.L.I. 1)
  . Intermedio (C.E.L.I. 2)
  . Medio (C.E.L.I. 3)
  . Avanzato (C.E.L.I. 4)
  . Superiore (C.E.L.I. 5)
  . Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας
  . Προετοιμασία για το ειδικό μάθημα των     εισαγωγικών στο Πανεπιστήμιο

  . D.E.L.E. Nivel Inicial B1
  . D.E.L.E. Nivel Intermedio B2
  . D.E.L.E. Nivel Superior C2

  . Βασικό (HSK Basic) Πανεπιστήμιο του Πεκίνο
  . Ενδιάμεσο (HSK Intermediate)
  . Προχωρημένο (HSK Advanced)
 
 
 
 
     
 
 

BUSINESS ENGLISH

 

Τα προγράμματα αυτά απευθύνονται στους ανθρώπους των επιχειρήσεων
που χρειάζονται την Ξένη Γλώσσα     γιά να επικοινωνούν ή να διαπραγματεύονται με πελάτες ( να κάνουν παρουσιάσεις και να λαμβάνουν μέρος σε συναντήσεις με συναδέλφους από το εξωτερικό ) .
Είτε σε ατομικό επίπεδο είτε σε μικρές ομάδες, μπορούμε να κάνουμε τα μαθήματα στο χώρο σας σε όποιο σημείο της Αθήνας.