ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

                       SLIDES ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Ένας σύγχρονος τρόπος για να μπορέσει
ο μαθητής να επισημάνει τα λάθη του και
να διορθώσει τις αδυναμίες του.
 
Παρουσιάσεις και συζήτηση
θεμάτων μέσω εικόνων και φωτογραφιών.

             ΑΡΤΙΑ ΥΛΗ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

           ΜΑΘΗΜΑΤΑ VIDEO - DVD
Σύγχρονη ύλη και βιβλία με ενδιαφέρουσα
και μοντέρνα θεματολογία προσαρμοσμέ-
νη στις ανάγκες κάθε ηλικίας και επιπέδου.
 
Εξειδικευμένη ύλη video
συνοδευόμενη από ασκήσεις
εξάσκησης και κατανόησης.
  
                   ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

              INTERNET CLASSES
Ειδικά σχεδιασμένα μαθήματα για
εξάσκηση του προφορικου λόγου.
 
Επικοινωνία με μαθητές από όλο
τον κόσμο και συμμετοχή σε διαδικτυακά εκπαιδευτικά προγράμματα.
  
                                TUTOR

      ΕΝΤΑΤΙΚΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Ο κατάλληλος εκπαιδευτικός που
αντιμετωπίζει και επιλύει κάθε ατομικό
και εκπαιδευτικό θέμα του σπουδαστή .
 
Για μείωση του χρόνου
σπουδών απόκτησης του
First Certificate σε 5 χρόνια.
  
                           MULTIMEDIA

           ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
 
Εξάσκηση με τα τελευταίας
τεχνολογίας εκπαιδευτικά
προγράμματα υπολογιστών.
 
Επιπλέον μαθήματα γιά να μπορεί
ο σπουδαστής να καλύψει αδυναμίες και να εμπεδώσει την ύλη
που
έχει διδαχθεί.
  
                         GROUP WORK
 

     ΥΠΕΡΕΝΤΑΤΙΚΑ ΘΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Ομαδικές εργασίες (projects)
οι οποίες και παρουσιάζονται.
   
Για όσους ενδιαφέρονται να
εκμεταλλευθούν δημιουργικά
το καλοκαίρι τους.
  
                 ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
   
Κάθε σπουδαστής έχει την
δυνατότητα να δανειστεί βιβλία
ώστε να εξασκήσει το λεξιλόγιό του
και να εμπλουτίσει τις γνώσεις του
.